Vyšší počáteční investice, ale dále jsou již náklady minimální